Gratis verzending bij een bestelling vanaf 20€

Minestrone - Nieuws

Algemene Verkoopvoorwaarden:

Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Door het invullen en valideren van het bestelformulier, wordt verstaan dat de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden die hieronder worden omschreven, zonder voorbehoud aanvaardt.
 
Bestelprocedure
Elke bestelling die via de site van Minestrone Culinaire Uitgeverij (www.minestrone.be, alsook de subdomeinen) wordt geplaatst, wordt als definitief beschouwd na voltooiing van de opeenvolgende stappen die hieronder worden beschreven. Elke stap wordt achtereenvolgens gevalideerd door te «klikken» op een bevestigingsknop. Indien de koper een element van zijn bestelling wenst te wijzigen, klikt hij daartoe op de gepaste link boven aan de pagina of op de «back»-knop van zijn browser. Bij de laatste bevestiging (stap 3 = Minestrone shop, beveiligde betaling) verbindt de koper zich contractueel.
 
a. Keuze van het product
Via de Koop nu navigatie, kan de koper de referenties van de boeken bekomen. Uit de resultaten die de opzoeking van de koper heeft opgeleverd, kiest deze laatste één of meerdere producten die hij zich wenst aan te schaffen via de knop « winkelmandje ».
 
b. Login

Op het einde van de procedure voor selectie van het product dient de koper zich te identificeren om de opgeslagen artikelen te kunnen kopen. De koper dient zich, vóór zijn eerste aankoop, te registreren, in de daartoe voorziene velden van het voormelde formulier. Bij detectie van een identificatiefout op de site, zal een foutmelding verschijnen.
 
c. Betaling
De koper wordt verzocht om het nummer van zijn creditcard en de geldigheidsdatum in te voeren in de daartoe voorziene velden, op de beveiligde Minestrone Shop – beveiligde betaling.
 
d. Levering
Het product zal worden geleverd op het adres dat door de koper tijdens de bestelprocedure werd opgegeven. Minestrone Culinaire Uitgeverij zal ervoor zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de bestellingen.
 
e. Bevestiging
Een webpagina met de detailgegevens betreffende de bestelling die door de koper werd geplaatst, wordt aan deze laatste ter bevestiging aangeboden.
 
F. Kooklab 
f1. Inschrijving
Kies een kookdemo en datum van uw voorkeur en klik op inschrijven, vul uw gegevens in en verstuur online. Na ontvangst van uw betaling wordt de status van uw inschrijving online aangepast en is uw inschrijving definitief. Wanneer het inschrijvingsgeld niet betaald is 5 werkdagen na inschrijving, kan uw inschrijving geannuleerd worden. Wenst u een factuur, dan ontvangt u deze in uw mailbox, na ontvangst van de betaling.
 
f2. Verplaatsen van de inschrijving
Een inschrijving kan uitzonderlijk verplaatst worden mits Minestrone tijdig te verwittigen, minimum 2 weken voor aanvang van de kookdemo, en mits er nieuwe data beschikbaar zijn. Zijn er onvoldoende inschrijvingen dan heeft Minestrone het recht om de kookdemo naar een latere datum te verplaatsen, deelnemers zullen hiervan tijdig verwittigd worden.
 
f3. Terugbetaling van de inschrijving
Inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald, u kunt wel uw inschrijving verplaatsen naar een latere datum tot 2 weken voor aanvang van de kookdemo.
 
Bewijs
De gegevens die door het betalingssysteem van Minestrone Culinaire Uitgeverij worden geregistreerd, vormen het bewijs van de transacties.
 
Aanbod en prijs
Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag van het sitebezoek; deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. In geval van een bestelling in een land buiten de Europese Unie, is de koper invoerder van het(de) betrokken product(en). Voor alle producten die worden verzonden naar een land buiten de Europese Unie en de overzeese departementen en gebiedsdelen, zal de prijs op de factuur automatisch worden berekend zonder taksen. De douanerechten, andere plaatselijke taksen, invoerrechten of overheidstaksen, zijn mogelijk opeisbaar. Deze rechten en sommen vallen niet onder de bevoegdheid van Minestrone. Deze zijn ten laste van de koper en vallen volledig onder zijn verantwoordelijkheid zowel in termen van aangifte als in termen van betaling aan de bevoegde autoriteiten en/of organisaties van het land. Minestrone raadt aan inlichtingen in te winnen bij de bevoegde plaatselijke autoriteiten. Onder voorbehoud van het artikel «BTW», geven de prijzen die aan het einde van de bestelprocedure worden vermeld, de totaalprijs aan en omvatten deze de verschuldigde BTW en eventuele leveringskosten. De prijzen worden uitgedrukt in euro.
 
Beschikbaarheid
De productaanbiedingen en prijzen van Minestrone Culinaire Uitgeverij zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en afhankelijk van de beschikbare stocks. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel wordt de koper daarvan zo snel mogelijk via e-mail, telefonisch of per brief op de hoogte gebracht. De koper die op de hoogte werd gesteld van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich te richten tot de klantendienst. In ieder geval kan Minestrone Culinaire Uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een artikel.
 
Facturatie

De aankoopfactuur ontvangt de klant via mail, na ontvangst van het volledige aankoopbedrag.
 
Leveringstermijnen
Minestrone zal ervoor instaan dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de bestellingen.
 
BTW
Tenzij anders vermeld, worden de prijzen op de site aangeduid met inbegrip van Belgische BTW. Deze BTW is verschuldigd door alle niet-plichtige consumenten, woonachtig of met hoofdkantoor in een land van de Europese Unie. Deze BTW is tevens verschuldigd door plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in België hebben. De plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in een ander land van de Europese Unie hebben en een levering wensen in dat land, ontvangen een factuur zonder BTW. Het is echter aan hen om deze invoer aan te geven, ter naleving van de fiscale reglementering in hun land van vestiging. In ieder geval zijn de plichtige consumenten verplicht hun BTW-nummer op te geven bij inschrijving op de site. Minestrone behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten wanneer deze informatie niet zou worden meegedeeld of wanneer het opgegeven nummer onvolledig of foutief zou blijken. Leveringen buiten de Europese Unie worden gefactureerd zonder BTW.
 
Verzendingskosten
Verzendingen naar België en Nederland zijn gratis voor de klant bij een aankoopbedrag vanaf €20,00. Bij een aankoopbedrag lager dan €20,00 worden de verzendingskosten die de koper dient te betalen online meegedeeld, op het moment van de bestelling. Voor zendingen naar andere landen worden de verzendkosten online meegedeeld op het moment van de bestelling. Over het algemeen worden deze kosten berekend in functie van een vast bedrag per bestelling en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal bestelde artikelen.
 
Schade en verlies
Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico's neer op de afstandsverkoper. Zo heeft de koper de mogelijkheid een ontvangen product, dat beschadigd is, terug te zenden aan Minestrone Culinaire Uitgeverij, binnen de 14 dagen na ontvangst. Het product zal dan worden vervangen of het bedrag van de bestelling zal worden terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het teruggezonden artikel. Minestrone Culinaire Uitgeverij behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling van de teruggezonden producten te weigeren wanneer deze door de koper werden beschadigd. Indien één of meerdere bestelde producten echter niet bij de koper aankomen binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging van de bestelling, op het opgegeven leveringsadres, dient de koper binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Minestrone Culinaire Uitgeverij om de status van zijn bestelling na te gaan. Wanneer blijkt dat de verzending die werd uitgevoerd, zoek is geraakt tijdens het leveringsproces, zal Minestrone overgaan tot een nieuwe verzending of de terugbetaling van het bedrag van de bestelling.
 
Recht van afzage van het contract
Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 14 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop. Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief. De terugzending van het (de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de e-mail of aangetekende brief van afzage. Minestrone Culinaire Uitgeverij betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren). De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.
 
Betaling
Alle bestellingen die via de sites van Minestrone Culinaire Uitgeverij worden geplaatst, worden betaald door middel van een creditcard, via een beveiligde server.
 
Disclaimer – Aansprakelijkheidsbeperking
Minestrone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn internetsite, met inbegrip van rechtstreekse en onrechtstreekse schade.
 
Contact en klantendienst
Floralaan 21
B-2640 Mortsel
Tel: +32 (0)476 41 27 01

btw: BE 0474.117.093